martes, 5 de agosto de 2008

¿ENGUANY DE QUE MOS DISFRASSEM?

Xiquets i xiquetes!!! N'hiaurà que anar pensant de que mos disfrassem enguany, no?